Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Chiều ngày 03 tháng 6 năm 2020, Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với UBND xã Vinh Hiền tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nội dung dự kiến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Vinh Hiền đến năm 2030.
Ngày 18 tháng 5 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định số 1468/QĐ-UBND Về việc tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên của 8 tháng cuối năm 2020.
Ngày 6/5/2020, UBND huyện ba hành công văn số 1952 /UBND-CCHC về việc tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do bị ảnh hưởng bởi phòng, chống dịch Covid-19.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11