Tìm kiếm tin tức
Giao chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019
Ngày cập nhật 03/07/2019

     Ngày 24/6/2019, UBND huyện đã ban hành quyết định số 1831/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 trên địa bàn huyện Phú Lộc.

     Theo đó, UBND huyện phê duyệt chỉ tiêu thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019 cho các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trên địa bàn huyện, cụ thể như sau.

     - Tổng chỉ tiêu thu Quỹ năm 2019 là: 1.756.670.000, đồng.

      ( Một tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)

     Trong đó:

     + Thu Qũy từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn huyện là: 100.303.000 đồng.

     + Thu Qũy từ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc huyện là: 50.586.000 đồng.

     + Thu Qũy từ cán bộ, viên chức trong khối các trường học trên địa bàn huyện là: 470.285.000 đồng.

     + Thu Qũy từ cán bộ, công chức UBND các xã, thị trấn và người lao động khác trên địa bàn các xã, thị trấn là: 449.292.000 đồng.

     + Thu Qũy từ các  tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, doanh nghiệp và  người lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hạch toán độc lập là: 686.204.000 đồng.

     - Thời gian thu và nộp quỹ:

     + Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Số còn lại phải nộp trước ngày 30/10/2019. Trường hợp đơn vị có nhu cầu đóng một lần cho cả năm thì nộp trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

     + Đối với cá nhân: Thu, nộp một lần trước ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11