Tìm kiếm tin tức
Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Ngày Chủ xanh- Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng’’
Ngày cập nhật 15/03/2019
Ngày 11 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền ra Quyết định số 22/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Ngày Chủ xanh- Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng’’ trên địa bàn xã Vinh Hiền .

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

 Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Đề án  “Ngày Chủ xanh- Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng’’ trên địa bàn xã Vinh Hiền.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các ban ngành có liên quan, các thôn trong việc triển khai, thực hiện Đề án “Ngày Chủ xanh- Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh- Sạch- Sáng’’ trên địa bàn xã.

Định kỳ hàng tháng, quý, năm báo cáo UBND xã tình hình, tiến độ, kết quả triển khai thực hiện Đề án.

 

Quang Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 11