Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 11/9/2020 UBND huyện Phú Lộc ban hành thông báo số 4046/TB-UBND về việc bổ sung kinh phí mừng thọ người cao tuổi năm 2020
Ngày 27/8/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2191/QĐ-UBND phê duyệt danh sách 161 người lao động thuộc huyện Phú lộc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, theo Quyết định số15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính...
Ngày 21 tháng 8 năm 2020, Đảng uỷ xã Vinh Hiền đã họp và ban hành Nghị quyết số 06-NQ/ĐU về nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Ngày 18 tháng 8 năm 2020 UBND huyện Phú lộc ban hành quyết định số 2608/QĐ-UBND bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đợt 7, 8
Ngày 31 tháng 7 năm 2020, UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định số 2421 bổ sung kinh phí hỗ trợ cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (đợt 6)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5