Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 21/1/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong ngành Nông nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học,...
Ngày 08/01/2020, UBND xã Vinh Hiền ban hành kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Vinh Hiền năm 2020
Ngày 08/01/2020, UBND xã Vinh Hiền ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn xã Vinh Hiền năm 2020
Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH- UBND về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV đến nay;...
Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 1819/QĐ-UBND phê duyệt Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo),
Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại trong việc đáp ứng tốt...
Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 21/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND yêu cầu...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5