Tìm kiếm tin tức
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 216/KH- UBND về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ V nhằm đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IV đến nay;...
Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 1819/QĐ-UBND phê duyệt Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo),
Ngày 26/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.
Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh nhằm khắc phục những yếu kém, tồn tại trong việc đáp ứng tốt...
Nhằm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra về việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2019 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 21/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND yêu cầu...
Ngày 04/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 11/4/2019, UBND xã Vinh Hiền ban hành kế hoạch số 99/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2019.
Sáng 4/8/2011, Vụ CNTT và một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Đỗ Qúy Doãn để báo cáo danh mục nhiệm vụ, dự án công tác thông tin tuyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 12