Tìm kiếm tin tức
Bổ sung kinh phí thực Chương trình MTQG năm 2019 (đợt 4)
Ngày cập nhật 23/10/2019
UBND huyện Phú Lộc vừa ban hành quyết định số 3094 ngày 11/10/2019 về việc phân bổ kinh phí thực hiện chương trình MTQG năm 2019

     Theo đó UBND huyện trích ngân sách huyện năm 2019 (nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2019) số kinh phí 740.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi triệu đồng) để bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Nông thôn mới năm 2019 - Hạng mục: “Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; phát triển ngành nghề nông thôn”.

     Các đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện rút bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Công Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 27