Tìm kiếm tin tức
Triển khai thực hiện các nội dung giám sát dự án đầu tư
Ngày cập nhật 19/09/2019
Liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác quản lý, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6717/UBND-QHXT ngày 16/9/2019, yêu cầu:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh rà soát cụ thể tình hình thực hiện các dự án đang triển khai, lưu ý các dự án thuộc địa bàn thành phố Huế, Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Khẩn trương tham mưu xử lý thu hồi đối với các dự án chậm tiến độ cam kết, vi phạm pháp luật đầu tư và đất đai theo quy định.

Chủ động, tích cực kêu gọi, tìm kiếm Nhà Đầu tư và khuyến khích các Nhà Đầu tư mới có năng lực tiếp cận dự án để thực hiện theo quy hoạch sau khi tổ chức thu hồi các dự án theo quy định.

Tăng cường tính công khai, minh bạch, chất lượng, chi tiết trong việc xây dựng nội dung dự án kêu gọi đầu tư. Phối hợp các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu các nội dung ràng buộc cam kết của Nhà Đầu tư, đặc biệt về tiến độ thực hiện, đảm bảo thu hồi dự án nếu Nhà Đầu tư không thực hiện đúng quy định pháp luật khi cấp phép đầu tư dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính tăng cường công tác quản lý tài sản, đất đai đối với các dự án đã thu hồi.

3. Các ngành, địa phương, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị theo chức năng nhiệm vụ được giao tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ các Nhà Đầu tư đang thực hiện dự án đúng tiến độ; chủ động, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của Nhà Đầu tư để sớm hoàn thành, đưa dự án vào vận hành, hoạt động.

4. Ngoài các nội dung tại Văn bản này, các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, công tác quản lý, giám sát tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản có liên quan./.

 

Trần Đình Lục (Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 28