Tìm kiếm tin tức
UBND phê duyệt Danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày cập nhật 19/09/2019
Ngày 07/8/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 2322/QĐ-UBND Phê duyệt Danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ vào Dự án tài trợ bởi GCF thông qua xây dựng nhà ở an toàn trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2019 với tổng số 85 hộ, trong đó xã Vinh Hiền có 11 hộ.

UBND xã đã tiến hành kiểm tra rà soát các hộ như sau:

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Cam kết xây

Cam kết không xây

Ghi chú 

1

Lâm Kiệu

Hiền An 1

X

   

2

Phan Lúc

Hiền An 1

X

   

3

Phan Tuấn

Hiền An 2

X

   

4

Trần Văn Luyến

Hiền An 2

 

X

 

5

Nguyễn Cộng (chết)

 Vợ là Lê Thị Gái

Hiền An 2

X

 

Thay đổi tên vợ

6

Nguyễn Nghĩnh

Hiền Vân 2

 

X

 

7

Trần Dũa

Hiền Hoà 2

   

Chưa có đất ổn định

8

Văn Thị Lan

Hiền Hoà 1

X

   

9

Đào Thị Xuân

Hiền Hoà 1

X

   

10

Nguyễn Đăng Đoan (Nguyễn Đăng Doan)

Hiền Hoà 1

X

 

Bị sai tên

11

Nguyễn Thị Chót

Hiền Hoà 1

X

   

Qua làm việc trực tiếp các hộ dân trên, có 08 hộ cam kết thực hiện xây dựng nhà ở vào năm 2020, trong đó có ông Nguyễn Cộng chết vào năm 2017 nhưng nguyện vọng của vợ và các con có nhu cầu xây dựng ở do nhà xuống cấp, do đó đổi tên vợ bà Lê Thị Gái . 03 hộ còn lại cam kết không thực hiện, cụ thể hộ ông Trần Văn Luyến ở thôn Hiền An 2, ông Nguyễn Nghĩnh ở thôn Hiền Vân 2 có đơn không xây dựng; hộ ông Trần Dũa chưa có đất ổn định./.

 

Quang Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 29