Tìm kiếm tin tức
Bổ sung kinh phí mừng thọ người cao tuổi năm 2019
Ngày cập nhật 10/09/2019

     UBND huyện Phú Lộc vừa ban hành thông báo về việc bổ sung kinh phí mừng thọ người cao tuổi năm 2019. 

     Theo đó, UBND huyện trích ngân sách huyện năm 2019 với tổng số tiền là 383.200.000,đ (Ba trăm tám mươi ba triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn), để bổ sung kinh phí mừng thọ người cao tuổi năm 2019.

     Nguồn kinh phí được bố trí trong kế hoạch chi sự nghiệp văn xã năm 2019. Các đơn vị được phân bổ kinh phí thực hiện rút bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện và chịu trách nhiệm quản lý sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Nguyễn Trung Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 30