Tìm kiếm tin tức
Thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố
Ngày cập nhật 09/09/2019
Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6416/UBND-NV ngày 05/9/2019, yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Trà và huyện Phú Lộc chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố theo đúng Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; khẩn trương kiện toàn hệ thống chính trị, các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo đúng quy định, đảm bảo hoạt động tự quản ở thôn, tổ dân phố mới không bị gián đoạn. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không tiếp tục bố trí công việc được bảo lưu 06 (sáu) tháng phụ cấp hiện hưởng kể từ ngày Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực.

2. Công an tỉnh và các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho UBND, Công an các địa phương chủ động hướng dân, tạo điều kiện cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp có liên quan đến tên gọi mới của các thôn, tổ dân phố.

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo quy định./.

Trần Đình Lục (Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 29