Tìm kiếm tin tức
Đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị xem xét, công nhận đạt chuẩn văn hóa
Ngày cập nhật 09/09/2019

   Để đảm bảo thực hiện đúng thời gian theo Kế hoạch số 2448/KH-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về kiểm tra các đơn vị, thôn, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014-2019 và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”,

   Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đã ban hành công văn về việc đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị xem xét, công nhận đạt chuẩn văn hóa.

   Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố khẩn trương lập hồ sơ gửi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/9/2019.

   Sau thời gian này, đơn vị nào không nộp hồ sơ thì Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ tham mưu UBND huyện và Ban chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện không xem xét và không công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2014-2019.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 28