Tìm kiếm tin tức
Thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi GPMB (đợt 2)
Ngày cập nhật 09/09/2019

   UBND huyện vừa ban hành quyết định số 2619/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi GPMB để đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 49B tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (đợt 2).

   - Theo đó: Thu hồi: 4.752,7 m2 (bốn nghìn bảy trăm năm mươi hai phẩy bảy mét vuông) đất của 07 chủ sử dụng đất.

   + Mục đích sử dụng đất:   Đất trồng lúa nước.

   + Địa chỉ các thửa đất tọa lạc tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

   + Lý do thu hồi đất: để đầu tư công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Quốc lộ 49B tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

   - UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện như sau: 

  + Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền có trách nhiệm giao quyết định này cho chủ sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Quyết định này; trường hợp chủ sử dụng đất có đất bị thu hồi không nhận Quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư;

  + Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử huyện Phú Lộc;

  + Trung tâm Phát triển quỹ đất của huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vinh Hiền, chủ đầu tư dự án quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi;

  + Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Phú Lộc chỉnh lý biến động đất đai, hồ sơ địa chính.

Nguyễn Trung Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 27