Tìm kiếm tin tức
Bổ sung hỗ trợ kinh phí hụt thu ngân sách xã năm 2018.
Ngày cập nhật 20/08/2019
Ngày 13/8/2019, UBND huyện đã ban hành quyết định số 2375/QĐ-UBND về việc hỗ trợ kinh phí hụt thu ngân sách xã năm 2018.

  Theo đó, UBND huyện thống nhất trích ngân sách huyện ( nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2018 chuyển sang năm 2019) với số tiền: 1.153.000.000,đ (Một tỷ, một trăm năm mươi ba triệu đồng) để hỗ trợ kinh phí hụt thu ngân sách xã năm 2018. Trong đó đối với đơn vị xã Vinh Hiền được hỗ trợ kinh phí 196.000.000 đồng.

   UBND huyện yêu cầu các đơn vị được hỗ trợ kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Công Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5