Tìm kiếm tin tức
Bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt vào Dự án tài trợ bởi GCF thông qua xây dựng nhà ở an toàn năm 2019
Ngày cập nhật 13/08/2019

 

   Ngày 07 tháng 8 năm 2019, UBND huyện đã ban hành quyết định số 2322/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Danh sách bổ sung hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ vào Dự án tài trợ bởi GCF thông qua xây dựng nhà ở an toàn trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2019.

   Tổng số hộ được phê duyệt là: 85 hộ.

   Trong đó:

   - Số hộ không thuộc vùng khó khăn và thôn đặc biệt khó khăn là 43 hộ.

   - Số hộ đang cư trú tại vùng khó khăn theo Quyết định 1049/QĐ-TTg là 38 hộ.

   - Số hộ đang cư trú tại các thôn đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ là 04 hộ.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5