Tìm kiếm tin tức
Công bố 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 17/07/2019
Ngày 11/7/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1689 /QĐ-UBND công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 01 TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế làCung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trần Đình Lục (Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8