Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 phê duyệt công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung (gồm 03 TTHC) trong lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 18/6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1439/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện và đến các cơ quan cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý...
Ngày 14 tháng 5 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước...
Ngày 21 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND về Công bố Danh mục thủ tụchành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Ngày 04/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa hiện đại cấp xã. Cụ thể:
Ngày 03 tháng 4 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 874 /QĐ-UBND Về công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6