Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1375/QĐ-UBND phê duyệt Công bố kèm 07 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 07 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 27/5/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 192/KH-UBND triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Ngày 14/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 3958/UBND-VH về việc triển khai phần mềm đăng ký tái khám và khám chữa bệnh trực tuyến cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1194/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 Công bố 06 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và xã hội và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 công bố 04 Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 01 danh mục được sửa đổi và 03 danh mục bị bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 13/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh.
Ngày 12/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1052/QĐ-UBND phê duyệt công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 phê duyệt công bố 01 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND Quy định về tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2021.
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5