Tìm kiếm tin tức
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5
Ngày cập nhật 07/05/2021

     

       Ngày 29 tháng 4 năm 2021, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành công văn số 1791 /UBND-TH về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5.

      Theo đó: Thực hiện Công văn số 3473/UBND-NC ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 – 01/5; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

      - Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công trực trong những ngày nghỉ Lễ, thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh; kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý trong dịp nghỉ Lễ, gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Công an huyện tổng hợp) để báo cáo Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh.

      - Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND huyện báo cáo kịp thời những vấn đề nổi cộm, phức tạp phát sinh trong dịp lễ 30/4 và 01/5 hoặc khi có yêu cầu, gửi Công an tỉnh.

Văn Minh Đảo
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 26