Tìm kiếm tin tức
Thông báo chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại xã Vinh Hiền
Ngày cập nhật 03/05/2021
Thực hiện Thông báo số 250, ngày 26 tháng 4 năm 2021, của Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện, về thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt năm 2021, trên địa bàn xã Vinh Hiền. UBND xã Vinh Hiền thông báo thời gian, một số nội dung chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt tại xã Vinh Hiền như sau:

Kể từ tháng 4 năm 2021, chấm dứt chi trả chế độ bảo trợ xã hội bằng tiền mặt qua hệ thống Bưu điện và chuyển sang chi trả không tiền mặt do ViettelPay cung cấp dịch vụ, bằng cách chuyển thẳng vào tài khoản đối tượng bảo trợ xã hội nhận trực tiếp hoặc đối tượng ủy quyền đã được đăng ký.

Về thời gian chi trả: 

Bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, thực hiện chi trả tại xã Vinh Hiền.

Địa điểm rút tiền từ tài khoản: 

Các điểm dịch vụ chi trả tiền trợ cấp qua tài khoản ViettelPay tại xã Vinh Hiền bao gồm:

- Cơ sở 2, điện thoại di động Phúc Nhân, Địa chỉ: Thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền. (đối diện đường đi vào Ủy ban nhân dân xã).

- Cơ sở điện thoại di động H và Q, Địa chỉ:  Thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. (gần quán cà phê Trang).

- Cơ sở điện thoại di động Chín Thành, Địa chỉ: Thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. (gần cầu chợ cũ Vinh Hiền).

- Cơ sở điện thoại di động Tiến Mobile, Địa chỉ: Thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền. (gần cầu chợ cũ Vinh Hiền).

Về cách thức nhận tiền, đối tượng hoặc người nhận thay có thể thực hiện theo cách sau:

Mang điện thoại có tin nhắn, chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, khi đến các điểm giao dịch ViettelPay.

Mọi vướng mắc xin liên hệ trực tiếp đồng chí Lê Văn Dũ, Công chức Văn hóa - Xã hội để được giải quyết./. 

Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 25