Tìm kiếm tin tức
Thông báo treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), và ngày Quốc tế lao động 1/5
Ngày cập nhật 03/05/2021
Nhằm khẳng định vị trí, giá trị lịch sử to lớn; đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), và ngày Quốc tế lao động 1/5. UBND xã Vinh Hiền thông báo treo cờ và khẩu hiệu như sau:

- Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng tại công sở - cơ quan;

- Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các trưởng thôn, người lao động trong các cơ quan Nhà nước treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc;

- Đối với các đoàn thể, đề nghị các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên của đoàn thể mình tích cực gương mẫu treo cờ Tổ quốc, và làm vệ sinh các tuyến đường tự quản theo quy định.

- Đối với các hộ dân đề nghị bà con Nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng treo cờ Tổ quốc, nhằm đảm bảo sự thống nhất, tôn nghiêm trong những ngày lễ trọng đại của đất nước. Các đồng chí Trưởng thôn có trách nhiệm đôn đốc bà con Nhân dân treo cờ. Vận động nhân dân làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Thời gian treo: từ ngày 25 tháng 4 cho đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2021.

Vậy, UBND xã Vinh Hiền thông báo đến các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã được biết, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt yêu cầu đề ra./.

Ngọc Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8