Tìm kiếm tin tức
Điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Vinh Hiền năm 2020
Ngày cập nhật 05/08/2020
Ngày 04 tháng 8 năm 2020, UBND xã Vinh Hiền ban hành thông báo số 415/TB-UBND về việc điều chỉnh mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Vinh Hiền năm 2020.

Theo đó:

  1. Rác thải thông thường:

a. Đối với hộ dân không kinh doanh: 30.000 đồng/hộ/tháng.

b. Đối với hộ sản xuất kinh doanh, buôn bán: 50.000 đồng/hộ/tháng.

  1. Rác thải từ các tổ chức:

Trường học, trạm y tế, tổ chức hành chính sự nghiệp: 345.000 đồng/tổ chức/tháng.

  1. Thời gian áp dụng: Bắt đầu kể từ tháng 10/2020

UBND xã thông báo để các tổ chức, hộ dân có rác thải như trên biết và thực hiện đúng đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công Đức
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4