Tìm kiếm tin tức
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.
Ngày cập nhật 28/10/2019
Thực hiện công văn số: 376/NV-ĐTBD ngày 17 tháng 10 năm 2019 của phòng Nội vụ huyện về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và xây dựng dự toán kinh phí năm 2020, UBND xã thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức đăng ký danh sách cán bộ, công chức, có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2020 qua công chức Văn phòng - Thống kê xã (đ/c Huỳnh Thị Thủy) tổng hợp, báo cáo phòng nội vụ trước ngày 03 tháng 11 năm 2019.

 

Quang Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 13