Tìm kiếm tin tức
Trích quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ xã
Ngày cập nhật 06/11/2019

     Ngày 31 tháng 10 năm 2019, UBND huyện Phú Lộc đã ban hành quyết định số 3292/QĐ-UBND về việc trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ sửa chữa và nâng cấp 02 Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền và xã Lộc Vĩnh.

     Theo đó, UBND huyện trích 240.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi triệu đồng chẵn) từ nguồn kinh phí Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2019; mỗi đơn vị được hỗ trợ 120 triệu đồng.

     UBND huyện giao trách nhiệm cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện lập hồ sơ, thủ tục trích kinh phí và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Nguyễn Trung Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 14