Tìm kiếm tin tức
Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
Ngày cập nhật 08/10/2019
Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về việc triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 nhằm quán triệt tinh thần và những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật PCTN của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật.

Theo đó, mục tiêu hướng đến trong năm 2020 là:

1. 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN.

2. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN dưới các hình thức.

3. 95% lãnh đạo doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

4. Từ 70% đến 80% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

 

Trần Đình Lục (Theo www.thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 9