Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại thông báo kết luận số 262/TB-UBND về việc thống nhất Đề án thiết lập và phát triển “Tủ sách Huế” nhằm mục tiêu giới thiệu, quảng bá văn hóa Huế, phát triển văn hóa đọc, giới thiệu các cuốn sách quý, hình thành bộ quà tặng có ý nghĩa giáo dục và văn...
Tại buổi công bố trực tuyến Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019 do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức công bố diễn ra ngày 28/4, Thừa Thiên Huế đã có bước nhảy vọt khi đứng vào nhóm cao nhất, vươn lên xếp thứ 5...
Ngày 20/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành văn bản số 3262/UBND-TTr về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, cụ thể như sau:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 12